Velkommen til Teglgårdsparkens vandværk

Teglgårdsparkens vandværk er et A.m.b.a. som leverer vand til sommerhusområdet Pramdragerparken, Teglgårdsparken og enkelte forbrugere uden for disse områder.

Vandværket er forbrugerejet, og ledes i det daglige, af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på fem personer.

Vandværket ligger på Truust Mark ved Fårvang, i Silkeborg kommune, og er daglig leverandør til 372 husstande.

Teglgårdsparkens vandværk er økonomisk og teknisk velfunderet, med en god vandkvalitet. Der udpumpes årligt ca. 14.000 m3 vand til forbrugerne.

Sommer 2006

© 2006 HV-WEB - Huset Venture