Takster

Takstblad pr. 1. 1. 2019 TryTakstblad 2019k her.

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK A.m.b.a

Takstblad fra 1. Januar 2019

Forbrugsafgifter:

Gældende fra 1.1.2019

Ekskl. moms

Inkl.moms

Pris pr. m3

5,00 kr.

6,25 kr.

Fast afgift bebyggede grunde

600,00 kr.

750,00 kr.

Fast afgift ubebyggede grunde

450,00 kr.

562,50 kr.

Grøn afgift inkl. drikkevandsbidrag

6,37 kr.

7,96 kr.

Gebyrer:

Rykkerbreve

175,00 kr.

Lukkegebyr

250,00 kr.

312,50 kr.

Åbningsgebyr

250,00 kr.

312,50 kr.

Ejerskiftegebyr (fraflytningsopgorelse)

100,00 kr.

125,00 kr.

Eftersendelse af regnskab og vedta;gter

175,00 kr.

218,75 kr.

Eftersendelse af årsopgørelse (årsforbrug

200,00kr.

250,00 kr.

 

Opkrævning sker således:

Måleraflæsning pr. 30. september.
Årsopgørelse og a`conto for ½ år (1/10 til 31/3) udsendes til betaling pr. 1. december med 10 dages respit.
Der udsendes kun èn opgørelse pr. år.

 

Afgift for tilslutning af nye forbrugere i forsyningspligtområdet uden for sommerhusområdet.

Hovedanlægsbidrag

Kr. 4.000,-

incl. moms

Hovedanlægsbidrag for forbrugere med årligt forbrug på over 500 kbm

Kr. 8.000,-

incl. moms

Ledningsbidrag incl. Stikledning ind på egen grund og målerbrønd.

Kr. 46.500,-

incl. moms

For Sørkelvej 44 beregnes en pris særskilt, som godkendes af Silkeborg Kommune

Det skal bemærkes, at der er ført stikledning frem til alle eksisterende grunde i sommerhusområderne, og at alle afgifter i forbindelse med tilslutning er betalt. Forbrugeren skal dog bekoste en målerbrønd, som placeres på forbrugerens ejendom, på et sted af vandværket godkendt sted.Vandværket leverer forbrugsmåler.

Ved nye forbrugere, der skønnes at have et vandforbrug, der er større end normen for vandværkets primære brugere, samt ved genåbning efter restance, kan bestyrelsen kræve depositum eller anden sikkerhedsstillelse for en værdi svarende til mindst 1 års vandforbrug incl. afgifter.

Ved ledningsbrud forårsaget af gravearbejde og anden beskadigelse, der ikke kan henføres til almindelig slitage beregnes en ekstra afgift på 500,00 kr + moms. Regning for reetablering m.v. betales af skadevolder.

© 2006 HV-WEB - Huset Venture